Statens vegvesen stengte E12 for at brannmannskapene skulle få øve på brann i Umskardtunnelen.