Det er Home Start familiekontaktens koordinator Wenche Gjesbakk som tar ny sats etter å ha måttet avlyse kursrekka to ganger på grunn av koronasituasjonen.

– Vi trenger flere frivillige familiekontakter i tillegg til de vi allerede har. Det er du selv som bestemmer når du vil og hva du har tid til, sier familiekoordinator Wenche Gjesbakk og legger til:

– Det skal være like enkelt å si nei, som ja.

For å bli familiekontakt må du ha foreldreerfaring, eller ha erfaring med barn. Det er også helt nødvendig å ha gjennomført kurs.

– Kurset starter 2. september og går over sju torsdager her på frivilligsentralen. Kurset er for de som har lyst til å utgjøre en forskjell for en småbarnsfamilie, forteller Wenche Gjesbakk.

Hun har vært familiekoordinator i Home-start familiekontakten i snart fjorten år, og har frivillige som har vært familiekontakter enda lenger enn det.

– Det tolker jeg som at de de trives med det de gjør, sier Wenche Gjesbakk og legger til:

– Men jeg har behov for flere å spille på, og håper folk melder seg på kurs. Det er uforpliktende å delta. Det dreier seg om to til fire timer i uka, fra noen uker og opp til et halvt år.

Det er familiekoordinatorens oppgave å finne frivillige familiekontakter som passer til småbarnsfamiliene og utfordringene de trenger litt hjelp til i hverdagen. Home Start familiekontakten er et lavterskeltilbud, og de frivillige forteller at de har like stort utbytte av å gi av sin tid, som famliene som mottar.

Blant temaene som tas opp på kurset som går en gang i uka over sju kvelder fra 2. september, er den frivilliges rolle, verdier og holdninger, familieliv, psykisk helse, engasjement og grenser, møte med sorg og familier med minoritetsbakgrunn.

– Vi får også besøk fra nasjonal koordinator Morten Singstad som skal fortelle om Home-Start nasjonalt og internasjonalt, forteller Gjesbakk og fortsetter:

– Jeg hører gjerne fra interesserte så tidlig som mulig, men det går an å melde seg på helt fram til kurset starter. Hvis noen vil vite mer, er det også bare å ringe, sier Wenche Gjesbakk.

Fakta

  • Home Start Familiekontakten ble etablert i Rana i 2001.
  • For øyeblikket er det 27 familiekontakter.
  • I fjor høst var 14 aktive, men på grunn av koronaen har en del pause.
  • De siste årene har mellom 30 og 35 familier fått hjelp årlig.
  • Mer enn 400 familier har hatt en familiekontakt innom.
  • Home Start er et familiestøtte-program hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, to til fire timer i uka.
  • Det er familien som selv definerer hva de trenger støtte til.
  • Alle frivillige gjennomgår et forberedelseskurs på 20 timer.