Gå til sidens hovedinnhold

Widerøe med tilsvar: Ni millioner i lettelse er kjærkomment, men når flere andre avgifter øker med 14 millioner ved årsskiftet så er vi i Widerøe like langt

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er riktig som Høyrerepresentantene i Nordland og Troms/Finnmark påpeker at det før jul ble offentliggjort en avgiftslettelse for kortbanenettet på 40 millioner kroner. Dessverre vil vi i Widerøe aldri merke noe til denne lettelsen, skriver Adm.Dir i Widerøe, Stein Nilsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar til Høyre representantene i Nordland og Troms/Finmark

Lønnsomheten for drift av kommersielle kortbaneruter er under hardt press. Økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten på de minste flyene som flyr de korteste rutene i Norge. Widerøe har dessverre sett seg dessverre nødt til å redusere tilbudet på en rekke kortbaneruter for å tilpasse oss til en stadig mer anstrengt økonomi. Det er mange år siden Widerøe’s Flyveselskap har hatt lønnsomhet og det er ikke bærekraftig over tid.

Reduksjonene gjennomføres i store deler av kortbanenettet, men spesielt hardt rammet blir Evenes der Widerøe legger ned rutene til Bodø og Andenes. Vi er lei oss for dette, men vi kan ikke fortsette med store underskudd på en rute som ikke har utsikt til lønnsomhet. Men vi håper at Samferdselsdepartementet vil ta vår anbefaling til etteretning og ta denne ruten inn i anbudssystemet. Widerøe vil selvfølgelig delta i et eventuelt anbud, men vi forventer som vanlig tøff konkurranse.

Det er riktig som Høyrerepresentantene i Nordland og Troms/Finnmark påpeker at det før jul ble offentliggjort en avgiftslettelse for kortbanenettet på 40 millioner kroner. Dessverre vil vi i Widerøe aldri merke noe til denne lettelsen. Det ble etter nyttår er bekreftet fra Avinor at avgiftslettelsen ble på 28 Millioner kroner. 19 millioner av disse tilfaller anbudsrutene og er ikke noe Widerøe nyter godt av. Disse 19 millionene sendes uavkortet over til Samferdselsdepartementet i henhold til anbudsavtalen. Vi er selvfølgelig glad for den jobben som er gjort på avgiftssiden. 9 millioner i lettelse er kjærkomment, men når flere andre avgifter øker med 14 millioner ved årsskiftet så er vi i Widerøe like langt. Det er lang avstand fra den avgiftslettelsen Høyre representantene i Nordland og Troms/Finmark har innkassert til den virkeligheten Widerøe får med en avgiftsøkning på 5 millioner ved årsskiftet.

Les også

Høyres stortingsrepresentanter fra Nord-Norge: Dette er et grep som i lys av nylige avgiftskutt oppleves som et dobbeltspill av Widerøe

Widerøe har ikke bedt om «flere subsidier». Men vi har tillatt oss å påpeke at de siste årenes avgiftsøkninger på de kommersielle kortbanerutene gjør det meget vanskelig å drive disse lønnsomt. Vår rolle som flyselskap er å drive lønnsomme flyruter, og det bør ikke komme som noen overraskelse for Høyre representantene i Nordland og Troms/Finnmark.

Høyre representantene i Nordland og Troms/Finnmark er videre bekymret for lønnsomheten på Widerøes anbudsruter. Det er det ingen grunn til. Det er riktig at tilskuddet i siste anbud gikk ned med 100 millioner, men det er helt naturlig når Samferdselsdepartementet setter opp prisene til kundene og bestiller færre flyruter. Jeg kan forsikre Høyre representantene i Nordland og Troms/Finnmark at lønnsomheten i anbudsrutene i Nord-Norge er utmerket. Anbudsrutene har ikke vært utsatt for de kraftige avgiftsøkningene de senere årene. Ved henvendelse til Samferdselsdepartementet kan dette bekreftes siden Widerøe er pliktig å avlegge regnskap for anbudsrutene hvert år.

Les også

– Det innebærer blant annet at det ikke lenger er forbindelse mellom Helgeland, Salten og Ofoten, og at det ikke er mulig å komme seg mellom Mo, Bodø og Narvik

Widerøe kan forsikre Høyre representantene i Nordland og Troms/Finnmark om at Widerøe fortsatt vi fly og utvikle ruter etter beste evne i Nord-Norge også i fremtiden. Men en kraftig økning i avgifter og mindre omfattende anbud har siden 2014 medført en nedbygging av tilbudet på kortbanenettet. Fra 2014 til 2019 er antall ruter redusert med 16 %. Den videre utviklingen påvirkes sterkt av de avgiftsmodeller man velger i Norsk Luftfart. Dagens modell, med en høy flat flypassasjeravgift, er ikke tilpasset det sårbare kollektivtransports systemet som er bygget opp på kortbanenettet over mange 10-år.

Avgiftssystemet er et politisk valg, og Widerøe vil selvfølgelig tilpasse seg de rammebetingelsene som besluttes.

Adm.Dir i Widerøe, Stein Nilsen.

Kommentarer til denne saken