Avisa Nordland: Tre aktører konkurrerte om å fly regionale ruteflyginger i Sør-Norge for perioden 1. april 2020–31. mars 2024. Widerøe kom seirende ut av konkurransen på Vestlandet, men tapte Rørosanbudet til Air Leap.

– Først og fremst er vi svært glade for at vi har vunnet Vestlandsanbudet, sier Administrerende Direktør Stein Nilsen. – Vi har møtt tøff konkurranse og det er derfor gledelig å se at vi klarer å levere det beste tilbudet, både på pris og kvalitet, på dette ruteområdet.

Hard konkurranse

Selv om Widerøe de siste årene har klart å opparbeide seg en sterk posisjon på anbudene i Norge, er konkurransen om anbudspakkene hard.

- Vi er selvsagt lei oss for å miste Røros, og må ta til oss at det er noen som har kunnet gi et bedre pristilbud til Samferdselsdepartementet. Dette skal vi lære av og lover å komme sterkere tilbake i neste anbudsrunde, uttaler Nilsen.

At anbudet er tildelt Widerøe er en viktig avklaring for driften i selskapet de neste fire årene, kommer det frem i pressemeldinga fra Widerøe.

Omstilling

Med krevende topografi og geografi, tøffe isingsforhold, arktisk kystklima og svært korte rullebaner er Den norske kortbaneoperasjonen noe av det mest krevende som kan flys.

Widerøe ønsker en elektrifisering av kortbanenettet, slik at det overlever i fremtiden.

– At vi har vunnet denne kontrakten gjør det mulig for oss å fortsette dette arbeidet. Det sikrer samtidig at store deler av Norge får ta del i denne spennende og viktige endringen, avslutter Nilsen.