- Sett flypassasjeravgiften til 10 kroner på alle flyruter under 320 kilometer, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll